PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DESTEK ve TEŞVİKLER

ZIRAAT BANKASI SÜBVANSİYONLU KREDİLERİ

 

 

 

TABLO 1:

 

 

 

 


İNDİRİM ORANI (%)

 

KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)

KREDİ KONULARI

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi /Kredisi

 


HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI

 

 

 


Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

 

 

12.500.000

750.000 TL’ye kadar

100

50

 

750.001-5.000.000 TL

75

50

 

5.000.001 -12.500.000 TL

50

25

 

 

 

 

 


Yaygın hayvansal üretim

75

50

200.000

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği

 

 

12.500.000

750.000 TL’ye kadar

100

50

 

750.001-5.000.000 TL

75

50

 

5.000.001 -12.500.000 TL

50

25

 

 

 

 

 

Damızlık düve yetiştiriciliği

100

75

7.500.000

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

50

25

3.000.000

Büyükbaş hayvan besiciliği

50

50

5.000.000

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

100

75

5.000.000

Küçükbaş hayvan besiciliği

100

50

1.500.000

Arıcılık

50

50

1.500.000

Kanatlı sektörü

50

25

3.000.000

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Su ürünleri yetiştiriciliği

100

50

5.000.000

Su ürünleri avcılığı

50

50

2.000.000