PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DESTEK ve TEŞVİKLER

TÜBİTAK ARGE HİBE PROGRAMLARI

 

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TEKNOLOJİ ve YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM)

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ÖN DEĞERLENDİRME FORMU