PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DESTEK ve TEŞVİKLER

GEÇMİŞ DÖNEM SGK TEŞVİKLERİ

Sigorta Primleri Teşvik Danışmanlığı

 

Türk Sosyal Güvenlik mevzuatı uyarınca yürürlükte olan birçok prim teşvik uygulamaları bulunmaktadır. Bu teşvik uygulamalarının bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 

5510 sayılı kanun uyarınca uygulanan prim teşvikleri,

 

4857 sayılı kanun prim teşvikleri,

 

4447 sayılı kanun teşvikleri,

 

6111 sayılı kanun teşviki,

 

Asgari ücret teşviki,

 

AR-GE teşviki,

 

Kültür yatırımları teşviki,

 

İŞKUR iş başı eğitim teşviki,

 

687 sayılı KHK teşviki,

 

Yatırım Teşvikleri,

 

Bölgesel Teşvikler.

 

 

Yürürlükte bulunan bu teşviklerde işverenlerin tek tek haberdar olması ve hangi şartlarda teşviklerden yararlanılabileceği ayrıntılı bilmesi beklenmektedir. Ancak işyerinin stratejik yönetimi üstlenen işverenin ayrıca bu teşvikleri takip edebilmesi mümkün değildir. İşyerinin kurumsallaşması ve uzman kişilerden hizmet alınarak bütün bu teşviklerden faydalanılması ayrıca hata yapılmadan ve idari para cezası ödemeden çok uygun ücretlerle bu hizmetlerden faydalanılması hem işyerinize değer katacak hem de karlılığınızı arttıracaktır. Bize ulaşarak ücretsiz teşvik analizinizi birkaç saat içinde  yaptırabilirsiniz. İster geçmişte faydalanmadığınız teşvikleri, isterseniz de cari teşviklerden ne ölçüde faydalanabileceğinizi bu sayede öğrenebilirsiniz. Geçmiş teşviklerinizi SGK’dan talep etme konusunda da hizmet alabilirsiniz.