PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

KENDİ İŞ YERİNDE SSK LI OLANLAR EMEKLİ OLABİLİR Mİ

 

SSK’LI OLMANIN İSTİSNASI VAR

 

5510 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile kişiler, kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden kendilerini SSK’lı olarak bildirilemezler. Bu kişilerin vergi mükellefi veya ortak oldukları şirkette Bağ-Kur’lu olmaları gerekir.

 

Bu durum 01.10.2008’den sonraki vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı için geçerlidir.

 

Bu tarihten önce ortak olan veya sigortalı olarak çalıştıkları iş yerlerini 01.10.2008’den önce satın alan, kuran kişilerin SSK’lılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar, bu iş yerlerinden SSK’lı olarak sigortalı bildirebileceklerdir.

 

Ancak hemen belirtmek gerekirse; bu tarihten önce çalıştıkları şirkete ortak olan veya çalıştıkları iş yerini satın alan kişilerin sigortalılıkları kesintisiz olarak devam etse de, bu iş yerlerinde kendileri dışında sigortalı olarak bildirilen başka bir kişi daha yoksa yalnızca kendilerinin sigortalı olarak bildirildikleri tarihten itibaren SSK’lılıkları da geçersizdir.

 

Bu durum kişinin vergi mükellefi veya şirket ortağı olduğu kendi iş yerinden SSK’lı olarak bildirilmesinin istisnasıdır.

 

Yani bu istisna haricinde kesinlikle kendi iş yerinden SSK’lı olamaz. Ve bu durumu düzeltmek için ne yazık ki herhangi bir itiraz yolu bulunmadığı gibi, konu yasal mevzuatta düzenlendiği için yargı ile düzeltme imkanı da yoktur.

 

YÜZ BİNLERCE KİŞİ BU DURUMDA

 

Kişinin kendi iş yerinden sigortalı olması için 01.10.2008 öncesinden gelen SSK’lıların, vergi mükellefi ve şirket ortakları için istisnalar olsa da 01.10.2008 sonrası için ortak olmaları, kurmaları ve satın almalarına göre kesinlikle Bağ-Kur devreye girecektir.

 

5510 sayılı Kanun’daki bu hüküm gereği yüz binlerce kişinin kendi iş yerlerindeki SSK bildirimleri iptal edilmekte ve Bağ-Kur’lu yapılmaktalar.

 

Ve bu durum da ne yazık ki genelde SGK tarafından kişilerin emekli olma süreçlerinde tespit edildiği için  kendi iş yerlerinden yapılan SSK’lı bildirimleri Bağ-Kur olarak değiştirilmektedir.