PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DESTEK ve TEŞVİKLER

..» KAPASİTE RAPORU ALIM ŞARTLARI

..» DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)

..» GEÇMİŞ DÖNEM SGK TEŞVİKLERİ

..» KOSGEB GENEL DESTEKLER

..» KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

..» YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

..» ZIRAAT BANKASI SÜBVANSİYONLU KREDİLERİ

..» YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZİNLERİ

..» TURQUALITY DESTEKLERİ

..» KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

..» EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACATCI DESTEKLERİ

..» HİZMET SEKTÖRÜ İHRACAT DESTEKLERİ

..» VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNA BELGESİ HİZMETLERİ

..» SİNEMA FİLMİ YAPIM DESTEĞİ

..» TÜBİTAK ARGE HİBE PROGRAMLARI

..» IPARD HİBE PROGRAMLARI

Sayfalar: 1